dětské tábory 2024
Domů
Tábory
Ceník
Galerie
Brigáda


+420 770 167 945
tabor@taborytapaza.cz

dětské tábory
2024

GDPR

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek taborytapaza.cz - GDPR

Vámi uvedené kontaktní i jiné osobní údaje chráníme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Společnost Agentura TAPAZA s.r.o., IČ 02158761, Slatinice 24, 783 42 a SUMMER CAMPS z. s., IČ: 04828127, Žerůvky 15, 779 00 Bystročice (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.taborytapaza.cz před zneužitím a zpracovává je v souladu platnou legislativou. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k tomu nemá zákonnou povinnost. Správce využívá ke zpracování vašich osobních dat pouze zpracovatele se sídlem v Evropské unii, kteří splňují stejné zásady, jako jsou ty, které Vám předkládáme. Provádíme veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V případě užívání stránek s vyplnění přihlášky na tábor/akci:

Jméno a příjmení, email, telefon, datum narození, adresa bydliště, informace o zdravotním stavu dítěte

Identifikační údaje zařízení: zejména IP adresa, údaje pro předvyplnění formulářů kontaktními údaji uvedenými výše. Některé z těchto údajů mohou být uloženy v cookies vašeho webového prohlížeče.

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služeb, které jste si objednali nebo jste se na ně přihlásili prostřednictvím webových stránek. Údaje, které v případě přihlášky vyplňujete „povinně“ jsou pouze údaje, které jsou nutné k poskytnutí služby uživateli webu. Kontaktní údaje jako email nebo telefon jsou dále využity pro zasílání obecných informací o pobytech, na které je uživatel přihlášen nebo o pobytech, které se budou konat.

Údaje, které poskytujete „dobrovolně“ pak slouží především ke komunikaci a k zasílání aktualit a akcí, pokud si tak přejete. Neposkytnutí těchto „nepovinných“ údajů je dobrovolné a není nutné pro registraci. V případě zasílání sdělení správcem, máte právo toto odmítnout.

Údaje poskytnuté při kontaktování správce uživatelem (pomocí webového formuláře nebo přímo), jsou využívány zejména k oprávněnému zájmu vyřízení požadavku uživatele.

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše údaje sdílíme pouze se společnostmi majícími sídlo v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek taborytapaza.cz.

Některé vaše údaje o procházení webu jsou předávány osobám, jejichž produkty a služby využíváme pro poskytnutí lepších služeb na našich webových stránkách. Těmito příjemci, kteří mohou na Váš počítač instalovat soubory cookies jsou: Google, Seznam, Facebook, Heureka. Údaje, které předáváme jsou: anonymizované id uživatele, údaje o případném nákupu a pohybu na našich webových stránkách.

Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo na vznesení námitky vůči jejich zpracování.

Dozorovým orgánem je v České republice úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www. uoou.cz.

Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. V případě vyplnění přihlášky na tábor/akci, jsou poskytnuté údaje nutným minimem, bez kterého nejsme schopni službu poskytnout a nemusíte ji využívat.

Jak nás můžete kontaktovat?

S jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem na shora uvedené, se na nás můžete obrátit na emailu tabor@taborytapaza.cz

Jak dlouho vaše data uchováváme?

V případě přihlášení na tábor/akci budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy a/nebo do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek taborytapaza.cz poskytnutých pro marketingové účely

Vámi uvedené kontaktní i jiné osobní údaje chráníme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Společnost Agentura TAPAZA s.r.o., IČ 02158761, Slatinice 24, 783 42 a SUMMER CAMPS z. s., IČ: 04828127, Žerůvky 15, 779 00 Bystročice (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.taborytapaza.cz před zneužitím a zpracovává je v souladu platnou legislativou. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k tomu nemá zákonnou povinnost. Správce využívá ke zpracování vašich osobních dat pouze zpracovatele se sídlem v Evropské unii, kteří splňují stejné zásady, jako jsou ty, které Vám předkládáme. Provádíme veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení zpracováváme tyto údaje:

Vaše IP adresa, e-mailová adresa. V případě poskytnutí pak i tyto údaje: Jméno a příjmení, kontaktní a/nebo fakturační adresa, telefon

Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání obchodních sdělení, nabídek a akcí správce a marketingových aktivit správce.

Doba zpracování

Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je nejvýše 10 let od udělení posledního souhlasu. Nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním.

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše údaje sdílíme pouze se společnostmi majícími sídlo v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek taborytapaza.cz a to včetně podpůrných aktivit, jako online reklama a provoz samotných webových stránek.

Některé vaše osobní údaje předáváme osobám, jejichž produkty a služby využíváme pro poskytnutí lepších služeb na našich webových stránkách. Těmito příjemci jsou společnosti: Google, Seznam, Facebook, Heureka. Údaje, které předáváme jsou: IP adresa, údaje o případném nákupu, Váš email a údaje o pohybu na našich webových stránkách.

Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo na vznesení námitky vůči jejich zpracování.

Dozorovým orgánem je v České republice úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www. uoou.cz.

Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným předpokladem k poskytnutí služby zasílání novinek a akcí správce, bez jejich poskytnutí není možné tuto službu poskytovat. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.

Jak nás můžete kontaktovat?

S jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem na shora uvedené, se na nás můžete obrátit na emailu tabor@taborytapaza.cz vč. Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním, zasláním emailu s předmětem „odvolání souhlasu se zpracováním pro marketingové účely“.

Informace o zásadách zpracování a ochraně osobních údajů uživatelů webových stránek taborytapaza.cz poskytnutých za účelem plnění smlouvy a zpracování objednávky

Vámi uvedené kontaktní i jiné osobní údaje chráníme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

Společnost Agentura TAPAZA s.r.o., IČ 02158761, Slatinice 24, 783 42 a SUMMER CAMPS z. s., IČ: 04828127, Žerůvky 15, 779 00 Bystročice (dále jen „správce“), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté uživateli webových stránek www.taborytapaza.cz před zneužitím a zpracovává je v souladu platnou legislativou. Správce nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k tomu nemá zákonnou povinnost. Správce využívá ke zpracování vašich osobních dat pouze zpracovatele se sídlem v Evropské unii, kteří splňují stejné zásady, jako jsou ty, které Vám předkládáme. Provádíme veškerá technická a organizační opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů. V případě nenadálého porušení zabezpečení těchto osobních údajů, jsme povinni vás neprodleně informovat. Ze strany správce nedochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely zpracování Vaší objednávky a plnění smlouvy, zpracováváme tyto údaje:

Jméno a příjmení, kontaktní a/nebo fakturační adresa, telefon, email, datum narození, zdravotní stav/způsobilost dítěte zúčastnit se akce.

Volitelné údaje slouží především pro účely zlepšování našich služeb. Volitelné údaje nemáte povinnost poskytnout a jejich poskytnutí není požadavkem k uzavření smlouvy.

Důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli jako „povinné“, zpracováváme pro účely poskytnutí plnění smlouvy (dle Vaší objednávky), uzavřené na webových stránkách správce. Nepovinné údaje (zejména fakturační údaje a profilové údaje) pak zpracováváme na základě vašeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu správce k poskytnutí lepších služeb poskytnutých v rámci objednávky.

Doba zpracování

Vaše údaje zpracováváme po dobu účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (dle objednávky) a dále po dobu nezbytně nutnou pro archivování podle obecně závazných právních předpisů. U údajů, které jsou poskytnuty nepovinně, je doba uložení Vašich údajů totožná, nejdéle však do doby odvolání Vašeho souhlasu ke zpracování těchto osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Komu Vaše osobní údaje předáváme

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce.

Vaše údaje sdílíme pouze se společnostmi majícími sídlo v Evropské unii a to v rozsahu nezbytně nutném k provozu a správě webových stránek taborytapaza.cz a k plnění předmětu smlouvy (dle objednávky).

Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

V rámci platných právních předpisů máte právo na přístup k veškerým vašim osobním údajům, které správce zpracovává. Máte právo na opravu nebo výmaz, těchto údajů stejně jako na omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost Vašich osobních údajů a právo na vznesení námitky vůči jejich zpracování.

Dozorovým orgánem je v České republice úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, www. uoou.cz.

Nemáte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným předpokladem pro plnění předmětu smlouvy (dle objednávky) a bez poskytnutí těchto údajů, není možné předmět smlouvy splnit.

Jak nás můžete kontaktovat?

S jakýmkoliv dotazem nebo požadavkem na shora uvedené, se na nás můžete obrátit na emailu tabor@taborytapaza.cz.

Kontakt

Agentura TAPAZA, cestovní kancelář
Stupkova 18, 779 00 Olomouc

e-mail: tabor@taborytapaza.cz
Michal Chmelař - tel.: 724 315 620
Michal Líčka - tel.: 607 022 457