Přihláška - Podzimní tábor

Vyberte hlavní zaměření tábora

Kontaktní údaje na účastníka tábora

Kontaktní údaje na otce

Kontaktní údaje na matku

Kontaktní údaje na zakonného zástupce (v případě účastníka mladšího 18ti let)

Fakturační údaje

(Vyplňte v případě, že bude pobyt hradit či na něj přispívat zaměstnavatel, nebo nám před odesláním přihlášky zašlete objednávku, dle které můžeme fakturovat.)

Doprava

Příplatkové aktivity

Bezlepková dieta

Zdravotní stav

(povinné pole)

(Způsobilost dítěte pro pobyt na táboře, diety, alergie, nebo jiná zdravotní omezení)

Poznámka

Anketa — Jak jsi nás našel/našla?

Všeobecné podmínky

(povinné pole)

* Všechny položky jsou povinné, kromě příplatkových aktivit, fakturačních údajů a poznámky.

** Je třeba zadat kompletní kontaktní údaje alespoň na jednoho rodiče.


Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami SUMMER CAMPS z.s. a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.


Platební možnosti

  • Převodním příkazem na konto SUMMER CAMPS z.s. - Fio banka 2900970212/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Pro zájemce ze Slovenské republiky: Fio banka 2900970212/2010 IBAN: CZ8920100000002900970212 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)
  • Poštovní poukázkou typu A na konto SUMMER CAMPS z.s. - Fio banka 2900970212/2010. ( Nelze použít pro Slovenskou republiku ). Stačí vyplnit jméno účastníka a jako variabilní symbol číslo faktury.
  • Vkladem na účet SUMMER CAMPS z.s. - Fio banka 2900970212/2010 na kterékoli pobočce Fio banky jako variabilní symbol používejte číslo faktury. (Pro zájemce ze Slovenské republiky vkladem na účet: Fio banka 2900970212/2010 IBAN: CZ8920100000002900970212 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)
  • Na dětské rekreace přispívají podnikové výbory. V tomto případě částku uhradí podnikový výbor na základě objednávky a faktury na konto SUMMER CAMPS z.s. - Fio banka 2900970212/2010.

Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.


Termín plateb

Celková cena tábora je splatná vždy do 14 dní od odeslání přihlášky na tábor. V případě přihlášení na tábor po datu 12. 10. 2019 bude termín splatnosti tábora 25. 10. 2019.


Storno podmínky

  • 500 Kč za osobu při zrušení přihlášky (písemně) více než 14 dní před nástupem
  • 1000 Kč celkové ceny pobytu při zrušení přihlášky (písemně) mezi 14. a 5. dnem včetně před datem nástupu
  • 100% z ceny pobytu při zrušení přihlášky od 4. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor
  • 0 Kč v případě náhradníka z Vaší strany
  • 500 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy)
  • 500 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy)


Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně na adresu sídla SUMMER CAMPS z.s. nebo prostřednictvím e-mailu: tabor@taborytapaza.cz Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že SUMMER CAMPS z.s. si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 12. 2019