Přihláška - Letní soustředění
26. 8. - 1. 9. 2018 (HVK+JVK), 15. 8. - 24. 8. 2018 (DVK)

Varianta

Kontaktní údaje

Kontaktní údaje na otce

Kontaktní údaje na matku

Doprava

Zdravotní stav

(Způsobilost dítěte pro pobyt na táboře, diety, alergie, nebo jiná zdravotní omezení)

Vyber svoji pobočku/složku JUST US

Všeobecné podmínky

* Všechny položky jsou povinné, kromě příplatkových aktivit.

** Je třeba zadat kompletní kontaktní údaje alespoň na jednoho rodiče.


Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Dále účastník/zákonný zástupce souhlasí a prohlašuje, že byl seznámen s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti SUMMER CAMPS z. s. a s cenou pobytu a veškerých příplatků, které si objednal prostřednictvím tohoto on-line přihlašovacího formuláře.


Platební možnosti

Ke všem platbám prosím uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.


Termín plateb

V případě přihlášení do 17.5. 2018
Celková cena tábora je splatná k 31. 6. 2018. Záloha ve výši 1000,- Kč je splatná 14 dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky na tábor a zálohovou fakturou. Zákazník může v odůvodněných případech (např. z důvodu poskytnutí příspěvku FKSP zaměstnavatelem) požádat poskytovatele o splatnost jinou.

V případě přihlášení od 17.5. 2018
Záloha 1000 Kč je splatná do 7 dní od obdržení potvrzení o přijetí přihlášky na soustředění. Celková cena tábora je splatná do 30 dní od obdržení e-mailu s potvrzením přihlášky na tábor a zálohovou fakturou. V případě přihlášení na tábor 14 dní a méně před začátkem daného turnusu je celková cena tábora splatná den před začátkem turnusu, na který je zákazník přihlášen.

Nedodržení platebních termínů bez předchozí konzultace bude považováno za ztrátu zájmu o pobyt a může vést ke zrušení přihlášky na tábor.


Sleva na soustředění

Sleva na sourozence – poskytujeme slevu 300 Kč za každého dalšího sourozence.


Storno podmínky


Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně na adresu sídla SUMMER CAMPS z. s. nebo prostřednictvím e-mailu: tabor@tabotytapaza.cz Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že SUMMER CAMPS z. s. si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 10. 2018